Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Blog nadrabiam.pl, prowadzoną pod adresem www.nadrabiam.pl (zwana dalej Witryną).

Administrator bloga dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Użytkownika i ochrony udzielonych przez niego danych osobowych w trakcie korzystania z Witryny podejmując w tym celu niezbędne działania.

Jakie dane będą przetwarzane?

Blog nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.


Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Bloga i przechowywane na Państwa komputerze. Zawierają one pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Wykorzystywane przez Blog pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa adres e-mail, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.


W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika
Blog wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Blog informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


Jakie dane pobiera blog Nadrabiam.pl?


Blog będzie od Państwa pobierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku przesyłania komentarzy, przesyłania prywatnych wiadomości oraz zapisu do newslettera:


– nazwisko i imię
– adres poczty elektronicznej

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla przesyłania komentarzy oraz komunikacji.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Proszę o korzystanie z opcji adresu e-mail wskazanego poniżej.


Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy Blog może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których Blog realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


Środki techniczne i Państwa obowiązki


Blog dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Na swoim komputerze posiadam aktualną wersja Antywirusa, oraz chronię stronę internetową i pocztę elektroniczną hasłem, do którego nie mają dostępu osoby trzecie.


W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?


Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.


Inne strony internetowe


W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Blog. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecam się zapoznać. Blog nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Narzędzia wykorzystywane na stronie a dane osobowe Użytkownika

Witryna korzysta z zewnętrznych narzędzi, takich jak np. system komentarzy Disqus. Użytkownik poprzez użycie narzędzi zewnętrznych wykorzystywanych w Witrynie wyraża zgodę na ich Politykę Prywatności i sposób, w jaki zarządzają jego danymi osobowymi.

Pytania i zastrzeżenia


Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: 

zawsze.nadrabiam@gmail.com